Dyrektorem Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „Złota Rybka” jest Anna Michalska – nauczyciel z 25 letnim stażem pracy, wizytator, dyrektor wydziału w Kuratorium Oświaty w Kielcach.

1993 r.- ukończyła studia wyższe magisterskie dzienne na Wydziale    Pedagogicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach – kierunek nauczanie początkowe.
1998 r. – ukończyła studia podyplomowe z zakresu wychowanie fizyczne na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu WSP w Kielcach.
1999 r.  ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zarządzanie Oświatą na Wydziale Zarządzania i Administracji WSP w Kielcach.
2008 r. – ukończyła studia podyplomowe FUNDUSZE UNIJNE. POZYSKIWANIE I ZARZĄDZANIE.
1995 r.  ukończyła kurs kwalifikacyjny do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej.
2002 r. – ukończyła kurs z zakresu Mierzenie Jakości Pracy Szkoły prowadzony przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
2002 r. – ukończyła kurs z zakresu Podstawowej Obsługi Komputera prowadzony przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
2003 r.- ukończyła kurs w systemie online z zakresu Zarządzanie Projektami Oświatowymi prowadzony przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.
2007 r. – ukończyła kurs doskonalący „Sprawowanie nadzoru pedagogicznego” prowadzony przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.
2008 r. – ukończyła Kurs Służby Przygotowawczej w Służbie Cywilnej organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadr Administracji Publicznej.
2011 r. – ukończyła szkolenie z zakresu ewaluacji w nadzorze pedagogicznym, o której mowa w § 6 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 168, poz.1324), prowadzone w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły”.
2011 r. – ukończyłam szkolenie z zakresu Ewaluacja w szkołach i placówkach, zorganizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej